Εικόνες-Καρτέλες για τα γράμματα της Αλφαβήτας 1

Spread the love

Οι εικόνες-καρτέλες μπορούν να τοποθετηθούν στην τάξη του νηπιαγωγείου ή του δημοτικού σχολείου βοηθώντας έτσι τα παιδιά να μάθουν να αναγνωρίζουν οπτικά τα γράμματα της αλφαβήτας. Με αυτό τον τρόπο θα οδηγηθούν πιο εύκολα στην κατανόηση της σύνδεσης προφορικού και γραπτού λόγου.

Τυπώστε τις εικόνες πατώντας εδώ:

Εικόνες Αλφαβήτας 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *