Ένα γλυκό ενθύμιο για την γιορτή της μαμάς

Spread the love

Αν η μαμά μου….
ήταν λουλούδι, θα ήταν……………………………………………………………………………..……….
ήταν εποχή, θα ήταν………………………………………………………..…………………………………
ήταν χρώμα, θα ήταν………………………………………………………………………………………..…
ήταν γλυκό, θα ήταν………………………………………………………………….………. ………………
ήταν ήρωας παραμυθιού, θα ήταν…………………………………………………….……………….
Αν ήταν λέξη, θα ήταν η αγάπη.

Τυπώστε εδώ το ενθύμιο

αν η μαμά μου ήταν

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *