28 πανέμορφες εικόνες για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη του προφορικού λόγου.

Spread the love

28 πανέμορφες εικόνες για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη του προφορικού λόγου. Πρόκειται για εικόνες που περιγράφουν καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών (πχ. χτενίζομαι, πλένομαι, παίζω,κοιμάμαι κ.ά.).

 

 

 

 

Τυπώστε εδώ όλες τις εικόνες:

Εικονες για ανάπτυξη προφορικού λόγου

 

Ιδέες για να τις χρησιμοποιήσετε:

Δραστηριότητα 1:

Τυπώστε όλες τις εικόνες και προσπαθήστε να τις βάλετε σε μια σειρά προσπαθώντας έτσι να δημιουργείσετε μικρές ιστορίες. Αυτό βοηθά τα παιδιά να ανπτύξουν τον προφορικό λόγο, να κατανοήσουν την σειρά μιας περιγραφής (αρχή,μέση, τέλος), να χρησιμοποιήσουν πολλά χρονικά επιρρήματα όπως (μετά, πριν, ύστερα κ.ά) και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους.

Δραστηριότητα 2:

Δώστε τυχαία σε κάθε παιδί από μια εικόνα. Καλέστε τους να περιγράψουν την εικόνα τους και στην συνέχεια να χωριστούν σε ομάδες ανάλογα με το τι παρουσιάζει η εικόνα τους. Π.χ. ομάδα “πλένομαι”, ομάδα “τρώω”, ομάδα “κοιμάμαι”

Δραστηριότητα 3: 

Αναποδογυρίστε τις εικόνες ώστε να μην φαίνονται και φωνάξτε ένα παιδί να πάρει μια χωρίς να την δουν οι υπόλοιποι.Το παιδί πρέπει να περιγράψει την δραστηριότητα που φαίνεται στην εικόνα χωρίς να πει την ακριβή λέξη-το ρήμα (πχ κάθε πρωί σηκόνομαι και μου τα φτιάχνει η μαμά μου για να είμαι όμορφη-Τι κάνω;….χτενίζομαι).

Δραστηριότητα 4:

Αναποδογυρίστε τις εικόνες ώστε να μην φαίνονται και φωνάξτε ένα παιδί να πάρει μια χωρίς να την δουν οι υπόλοιποι. Το παιδί με παντομίμα πρέπει να περιγράψει την εικόνα του και τα παιδιά να καταλάβουν τι κάνει.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *