Εκπαιδευτικό υλικό

Spread the love

Φύλλα Εργασίας

Φύλλα Εργασίας σε μορφή εκτυπώσιμων αρχείων, που ανταποκρίνονται στις διάφορες ενότητες και μαθησιακούς στόχους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς αλλά και από τους γονείς.

Βίντεο και Φωτοφραφικό Υλικό

Ολιγόλεπτα βίντεο και πληθώρα φωτογραφικού υλικού για την εμπέδωση θεματικών ενοτήτων, εννοιών και τεχνικών.

Εκπαιδευτικές Ιδέες

Προτείνονται πρωτότυπες και δημιουργικές ιδέες για την οργάνωση ενοτήτων και τη χρήση υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον κάθε εκπαιδευτικό.

Υλικό οργάνωσης για τον εκπαιδευτικό

Εκτυπώσιμα αρχεία που βοηθούν τον εκπαιδευτικό να οργανώσει το εκπαιδευτικό του υλικό, την διδασκαλία και την αξιολόγησή του.