Εδώ το καλό το ψάρι…Φτιάχνουμε μια ψαραγορά στην τάξη μας

Spread the love

Στα πλαίσια του θέματος “Θαλασσα” οργανώστε στην τάξη σας μια ψαραγορά. Βάλτε μπόλικα πλαστικά ψάρια και δίκτυα και τυπώστε το υλικό για να διακοσμήσετε την ψαραγορά σας. Τα παιδιά θα απολαύσουν να έχουν μια ψαραγορά στην τάξη και θα είναι μια ευκαιρία για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στις συναλλαγές, αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες και μαθαίνουν ταυτόχρονα λεξιλόγιο για τη θάλασσα (π.χ. ονόματα ψαριών).

 

Τυπώστε εδώ τις εικόνες για την ψαραγορά:

Η ψαραγορά

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *