Δραστηριότητα-Χρωμάτισε τα σήματα τροχαίας ανάλογα με το σχεδιάγραμμα-Έτοιμη για εκτύπωση

Spread the love

Αφού μάθετε με τα παιδιά τα διάφορα σήματα τροχαιας μπορείτε να τους δώσετε το σχεδιάγραμμα και τα σήματα τροχαίας για να τα χρωματίσουν.

Τυπώστε εδώ τα σήματα:

Χρωμάτισε τα σήματα τροχαίας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *